Добре дошли в Балканската женска коалиция B-WСo

Идеята за проекта „Балканска женска коалиция за професионална квалификация и обучение в областта на бизнеса и икономическите науки” възниква и се развива на основата на партньорски женски организации от Гърция, Румъния, България, Хърватска, Турция, Сърбия, Бивша Югославска република Македония и Албания. Тези организации си сътрудничат и работят съвместно по много проекти в сферата на образованието. Целта на проекта е създаването на стабилна мултинационална мрежа от институции и организации от Балканския регион, която да работи за повишаване на квалификацията на жените и да организира семинари в помощ на жените в бизнеса. Основната цел на проекта e създаването на единна мрежа в подкрепа на международните партньорства между образователните институции в региона и икономическото и социално развитие на основата на общи ресурси. Популяризирането на идеята за равните възможности, нови образователни нива и следдипломна квалификция чрез организиране на семинари и курсове, както и промотирането на приноса на жените в научноизследователската дейност, иновациите и познанието са някои от основинте принципи, които ще бъдат следвани в процеса на изпълнение на целите на Коалицията.
От друга страна безработицата сред жените представлява средно ½ от общата безработица на избраните райони, но на регионално ниво диспропорцията е значителна и отразява рязко вариращото ниво на интеграция на жените на пазара на труда.

 

Front Page Translation

Click on the flags below to see the translation of the Front Page of our website!

Greece-iconBulgaria-iconCroatia-iconFYROM-icon

 

eu flagThis project has been funded with support from the European Commission within the framework of the Lifelong Learning Programme of the Education and Culture Directorate General. This website reflects only the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.