Καλώς Ήρθατε στην Ιστοσελίδα της Βαλκανικής Συμμαχίας Γυναικείων Οργανώσεων B-WCo

Η ιδέα του έργου «Βαλκανική Συμμαχία Γυναικείων Οργανώσεων για την Επαγγελματική Κατάρτιση στον τομέα της Επιχειρηματικής και Οικονομικής Επιστήμης» προήλθε και δημιουργήθηκε μεταξύ συνεργαζόμενων οργανισμών από την Ελλάδα, την Ρουμανία, την Κροατία, την ΠΓΔΜ, την Σερβία, την Αλβανία, την Βουλγαρία και την Τουρκία. Αυτοί οι οργανισμοί συνεργάζονται και δουλεύουν μαζί σε πολυάριθμα έργα με εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Ο στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός σταθερού και πολυεθνικού δικτύου οργανισμών και φορέων από την περιφέρεια των Βαλκανίων με σκοπό την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων και την διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης για την βοήθεια των γυναικών στον επιχειρηματικό τομέα. Βασικοί στόχοι του έργου είναι να δημιουργήσει ένα Δίκτυο με σκοπό να υποστηρίξει διακρατικές συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών οργανισμών και φορέων και να υποστηρίξει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξης βάσει κοινών πηγών ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, στοχεύει στην προώθηση ίσων ευκαιριών, νέων εκπαιδευτικών επιπέδων, την κατάκτηση νέων δεξιοτήτων μέσα από την διοργάνωση σεμιναρίων και μαθημάτων και την προώθηση της γυναικείας συμμετοχής στην έρευνα, στην καινοτομία και στην ευαισθητοποίηση του κοινού. Τα προαναφερόμενα είναι ορισμένες από τις αρχές και τους στόχους που θα ακολουθηθούν κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου.
Η γυναικεία ανεργία αποτελεί κατά μέσω όρο περίπου το μισό ποσοστό συνολικής ανεργίας στην περιοχή, με μεγάλες διαφορές σε περιφερειακό επίπεδο, που αντανακλά έντονα το κυμαινόμενο επίπεδο της ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας.

 

Front Page Translation

Click on the flags below to see the translation of the Front Page of our website!

Greece-iconBulgaria-iconCroatia-iconFYROM-icon

 

eu flagThis project has been funded with support from the European Commission within the framework of the Lifelong Learning Programme of the Education and Culture Directorate General. This website reflects only the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.